Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy Węgierska Górka w sezonie 2016/2017

Zobacz również...

8 komentarzy

 1. Mieszkaniec pisze:

  Panie Wójcie
  Mam pytanie odnośnie odśnieżania; czy brak odśnieżania parkingu obok cmentarza parafialnego w Cięcinie to „tylko” przeoczenie, czy „już” zaniedbanie?

 2. Alek pisze:

  Panie Wójcie, jadąc główną drogą przez Węgierską Górkę i Cisiec można by było powiedzieć, że jest naszpikowana progami zwalniającymi (wyboje kanalizacyjne). Czy będzie jakaś interwencja gminy w tej sprawie do GDDPiA.

 3. admin pisze:

  Ta interwencja trwa już kilka lat. Interweniujemy w GDDPiA w Katowicach jak również w Starostwie Powiatowym które jest zarządcą tej drogi. Efekt widzimy wszyscy z roku na rok jest gorzej. W tym tygodniu spotykamy z Dyrektorem GDDPiA , Starostą w obecności Pana Marszałka gdzie temat tej drogi i drogi S1 będą wiodącymi.

 4. mieszkanka pisze:

  Zimowe obowiązki właścicieli

  Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Należy również usuwać z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu, niezwłocznie po ich powstaniu. Obowiązki te wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). A także z ogólnych reguł kodeksu cywilnego.

  Panie Wójcie
  Bardzo proszę o dopilnowanie aby odpowiednie służby kontrolowały stan chodnichów przy posesjach bo przy większości chodników przy posesjach jest slizgawica np. Lewiatan czy Skalnia na ul. Kościuszki.

 5. Andrzej pisze:

  Panie Wójcie
  Proszę o interwencję. Czwarte większe opady śniegu w tym sezonie i czwarty raz parking przy kościele w Ciścu nie odśnieżony. Dobrze, że dzisiaj więcej samochodów i kierowcy sobie nawzajem pomagają. Pozdrawiam

 6. admin pisze:

  Parking pod kościołem jest odśnieżany . To , że póżniej jest spowodowane decyzją radnych z komisji bezpieczeństwa , którzy zadecydowali , że odśnieżanie rozpoczynamy od skrajnych dróg miejscowości Cisiec w stronę centrum. Taka decyzja czyni , że drogi w centrum /w tym parking/ są odśnieżane w ostatniej kolejności.

 7. Grzegorz pisze:

  Witam
  Mam pytanie, które od kilku lat zadaję również podczas spotkań. Czy chodniki w Cięcinie muszą czekać na odwilż. Bo już prawie półtora miesiąca są bezużyteczne. Chodzi o chodnik wzdłuż ul. Św. Katarzyny (od szkoły w kierunku Cięciny Górnej), Św. Florian, Dworkowa, (drogi powiatowe i gminne).
  Dla przykładu chodnik wzdłuż ul Kościuszki czy przy ul. Grobla są oddane do użytku zaraz po zakończeniu opadów śniegu, a w Cięcinie już przez całą zimę są niebezpieczne dla uczestników ruchu.

 8. admin pisze:

  Przepis mówi wyraźnie , jeżeli działka przylega do drogi publicznej / chodnik dla pieszych jest częścią drogi / to odśnieżanie tego chodnika należy do właściciela posesji/działki/. Jeżeli działka nie przylega do chodnika to obowiązek odśnieżania należy do zarządcy drogi. Sprawdzimy jak są odśnieżane chodniki wzdłuż wspominanych przez Pana dróg gminnych i kto nie wywiązuje się z obowiązku. Natomiast jeżeli chodzi o drogi powiatowe to warto porozmawiać na ten temat z radnymi powiatowymi których w Cięcinie jest dwóch i pewnie tą drogą codziennie przejeżdżają.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *