Kategoria: Informacje

0

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Wójt Gminy Węgierska Górka informuje, że został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny w budynku Urzędu Gminy (piętro pierwsze) w zakresie którego będą realizowane działania zmierzające do wsparcia mieszkańców gminy składających wnioski w ramach programu ,,Czyste Powietrzeˮ....

0

POWSZECHNY SPIS ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Wójt Gminy Węgierska Gorka informuje, że od 1 lipca 2021 roku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju (Centralna Ewidencja Emisji Budynków) właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mają obowiązek złożenia do gminy deklaracji...

0

KOMUNIKAT ZARZĄDU SPÓŁKI LEŚNEJ W CIŚCU

KOMUNIKAT ZARZĄDU SPÓŁKI DLA ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WE WSI CISIEC Z powodu śmierci dotychczasowego Prezesa Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Cisiec, obowiązki sprawuje zarząd Spółki. Obecnie przeprowadzenie wyborów nowego prezesa Spółki dla...

0

Komunikat Wójta Gminy

Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy! W obliczu rozprzestrzeniania się pandemii korona wirusa SARS-COV-2, w trosce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, zwracam się do Państwa z prośbą o przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego....