Archiwa

Mapa GminyMsza Święta w intencji Ojczyzny

Wójt Gminy Węgierska Górka wraz z Radnymi zapraszają na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Węgierska Górka, która odbędzie się w dniu 3 maja 2017 r. o godz. 9:00 w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego.

Uroczystość uświetni Chór Parafialny “Quattro Voci”oraz Parafialna Orkiestra Dęta “BARKA” z Żabnicy. Serdecznie zapraszamy poczty sztandarowe.

Prosimy również o wywieszenie flag państwowych w dniach 2 i 3 maja.

plakat-3-maja

Przypomnienie o terminie rozliczenia podatku dochodowego za 2016 rok

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że 2 maja 2017 r. upływa ustawowy termin składania zeznań podatkowych o wysokości dochodu osiągniętego w 2016 r. z tytułu pobierania emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-36 lub PIT-37).

W zdecydowanej większości przypadków, tj. za ok. 1 mln 128 tys. 300 emerytów i rencistów, Kasa rozliczyła podatek i przekazała tym świadczeniobiorcom formularz PIT-40A - roczne obliczenie podatku od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent.

Emeryt i rencista, który otrzymał formularz PIT-40A i poza emeryturą lub rentą wypłacaną
z Kasy w 2016 r. nie osiągał innego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.

Natomiast emeryt lub rencista, który otrzymał z Kasy formularz PIT-11A - informację
o dochodach uzyskanych z tytułu emerytur i rent w 2016 r., jest zobowiązany sam złożyć zeznanie podatkowe (na formularzu PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym (bądź drogą elektroniczną) - w nieprzekraczalnym terminie do 2 maja 2017 r.

Kasa nie rozliczyła podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2016 r. i przekazała im formularz PIT-11A, gdy wystąpiła m.in. chociaż jedna z następujących sytuacji:

-    w ciągu 2016 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS,
a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,

-    Kasa realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,

-    Kasa obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt lub rencista wycofał w 2016 r.),

-     nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Do 2 maja 2017 roku sam składa również zeznanie podatkowe emeryt lub rencista, który został rozliczony przez Kasę i otrzymał PIT-40A, ale chce skorzystać z ulg podatkowych lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem bądź dzieckiem - w przypadku osób samotnych (formularz PIT-36 lub PIT-37). W zeznaniu tym należy wtedy uwzględnić przychód osiągnięty w 2016 r. z tytułu pobierania świadczeń emerytalno-rentowych.

Emeryt lub rencista, który zdecyduje się na przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego składa również zeznanie podatkowe lub oświadczenie na druku PIT-OP.

KRUS przypomina również, że podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. nie płacą emeryci i renciści, których roczny przychód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ze wszystkich źródeł) nie przekroczył w 2016 r. kwoty 3091 zł.  Podstawa prawna: art. 34 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późniejszymi zmianami).

Więcej informacji na stronie www.krus.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Warsztaty z „Urat/dowanymi”

Kolejne zajęcia już za nami!

Tym razem grono najwytrwalszych przybyło, by dowiedzieć się nieco o złamaniach, ciałach obcych i innych pozornie brzmiących strasznie rzeczach…. Efekt? Zamiast nudnego wykładu przenieśliśmy się do “SZPITALA”, gdzie po krótkim szkoleniu mogliśmy wypróbować swoje umiejętności na “Oddziale intensywnej terapii”.

Czekało nas sporo pracy, ale i śmiechu oraz świetnej zabawy! Wszystkim, którzy mimo śnieżycy, egzaminów i natłoku obowiązków przybyli… gratulujemy, to dobry krok, by zostać bohaterem!

Olga

Dziękujemy również XV DH Szwadron, która tak licznie wystąpiła w rolach pacjentów naszego szpitala.


Zajęcia realizowane są zgodnie z  projektem „URA(T/D)OWANI” przeprowadzanego w ramach programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

ZMIANA TERMINU - II Bieg o Złoty Laur

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z naszej gminy do wspólnej zabawy.

20 maja 2017 na Bulwarach  w Węgierskiej Górce odbędzie się  II Bieg o Złoty Laur pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Węgierska Górka.

Zawody adresowane są do najmłodszych mieszkańców naszej gminy - przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Udział w zawodach jest bezpłatny a organizatorzy prócz fantastycznej zabawy zapewniają dla każdego uczestnika: medal, ubezpieczenie.

Do pobrania:

karta-zgloszen-zawody regulamin-ii-bieg-o-zloty-laur

ZGŁOSZENIA:

Należy składać na kartach zgłoszeń  do dnia 16 maja 2017 (drogą mailową na adres wegierska-gorka@opg.pl lub osobiście w OPG WG). Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie karty zgłoszenia.

plakat-zloty-laur-2017

Wieczór z Gwiazdą DISCO POLO - Tomaszem Niecikiem

Serdecznie zapraszamy 30 kwietnia godz. 19:00 - Scena Widowiskowa w Węgierskiej Górce.

niecik-plakat

Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych

Serdecznie zapraszam 30 kwietnia na godz.10:00 na Bulwary za Halą Sportową na Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych.

W programie także:

  • pokaz szkolenia psów w wykonaniu grupy Szachty Libiąskie,
  • konkurs na najpiękniejszy strój psa i jego właściciela,
  • góralskie atrakcje.

Zachęcam do udziału!

plakat-mwp-01

„Urat/dowani” zapraszają!

Nigdy nie marzyłeś, aby stać się superbohaterem? Zostanie nim nigdy nie mogło być prostsze!

Od kwietnia do sierpnia 2017 roku w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka odbywać się będzie projekt ratowniczy dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. To właśnie tutaj będziesz miał okazję nauczyć się, jak ratować ludzkie życie!

Kolejne  spotkanie 19 kwietnia o godzinie 16:00! Zapraszamy!

Więcej informacji warsztatach i projekcie znajdziesz na naszej stronie:

www.facebook.com/Projekt-Uratdowani-1651611301810904/?view_public_for=1651611301810904

Pamiętaj - zawsze jest dobry czas, aby uratować chodź jedno istnienie/świat!

rownac-szansce-plakat

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Przed nami piękne, bogate w polską tradycję Święta Wielkanocne,

niosące nadzieję i odrodzenie życia.

Życzę wszystkim, aby Święto Zmartwychwstania Pańskiego

przyniosło wiele rodzinnego ciepła i radości.

Niech ten szczególny czas wypełniony będzie

wzajemna serdecznością, pogodą ducha,

szczęśliwymi chwilami spędzonymi w gronie najbliższych

oraz nadzieja i wiarą w dobrą przyszłość.


Piotr Tyrlik z rodziną

zmartwychwstanie

Projekt “Nowe możliwości - nowe otwarcie”

Centrum szkoleniowe LIFE Katarzyna Sawicka-Gąsior w partnerstwie z GD Consulting zaprasza do udziału w projekcie Nowe możliwości-nowe otwarcie. Wsparcie osób zwolnionych z przedsiębiorstw z woj. śląskiego (outplacement)”.(Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy; Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); Poddziałanie 7.4.2 Outplacement-konkurs).

W ramach projektu przewidziana jest realizacja ścieżki szkoleniowej- kursy zawodowe, a później płatny staż lub zatrudnienie subsydiowane oraz ścieżki dotacyjnej- otrzymanie bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób zwolnionych z przedsiębiorstw sektora MŚP z przyczyn dotyczących zakładu pracy (osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo) nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed rozpoczęciem udziału w projekcie tj.

- byłych pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne;

- przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej;

- byłych pracowników przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej;

- ze szczególnym uwzględnieniem byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych.

Przewidywane są preferencje w czasie rekrutacji dla:

  • byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z woj. śląskiego; oraz przedsiębiorstw z woj. śląskiego z nimi powiązanych;
  • kobiet;
  • osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym/ gimnazjalnym i niżej;
  • osób z krótkim stażem pracy (poniżej 5 lat);
  • osób o niskich kwalifikacjach i/lub niskiej motywacji.

Projekt realizowany jest na terenie województwa śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

W załączniku została umieszczona krótka informacja o projekcie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 604272455 lub 531770435, pisząc na maila: noweotwarcie@szkolenialife.pl


Zaproszenie na Konferencję Inwestycyjną “Strefa wzrostu-po prostu”

Podstrefa Jastrzębsko-Żorska KSSE SA ma przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję Inwestycyjną Strefa Wzrostu – po prostu.

Zakresem tematycznym konferencji będą:

- przybliżenie informacji na temat strefowych ulg podatkowych jako instrumentu pomocy publicznej,

- przedstawienie możliwości inwestowania w KSSE oraz nowo włączonych terenów inwestycyjnych

- przedstawienie możliwości finansowania inwestycji, z uwzględnieniem udziału funduszy europejskich

-przestawienie przykładów podejść, które wyróżniają warunki inwestycyjne w strefie od inwestycji poza nią

Dla wygody inwestorów konfrencje odbędą się w dwóch miejscach – w sali ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2 (26 kwietnia 2017 r) oraz w budynku KSSE w Żorach – ul. Muzealna 1 (27 kwietnia 2017)

Konferencji towarzyszyć będą stanowiska Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Dodatkowo podczas konferencji przedstawione zostaną założenia nowego pomysłu wsparcia rozwoju mikro i małych firm, jakim jest KSSENON – Akcelerator Biznesowy.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w konferencji do 25 kwietnia pod numerem telefonu 32 43 50 616 lub pocztą elektroniczną: zory@ksse.com.pl

Pod numerem tym udzielimy Państwu również wszelkiej informacji na temat.