Archiwa

Mapa GminyJeszcze dalej niż Afryka…

W piątkowe popołudnie 24 marca odbyło się niezwykłe spotkanie z wolontariuszami działającymi w Stowarzyszeniu MISEVI Polska. Młodzi ludzie przybliżyli nam swoją działalność misyjną i opowiedzieli, jak wygląda praca wolontariuszy w Beninie, na Madagaskarze i Ukrainie. Ich służba dzieciom, ubogim, chorym i opuszczonym pozwala tworzyć lepszy, sprawiedliwy świat oparty na równości, wolności i wzajemnym poszanowaniu, w poczuciu miłości i odpowiedzialności za każdego człowieka. Oprócz wspaniałej prelekcji uczestnicy spotkania mogli obejrzeć wyroby rękodzielnicze z Madagaskaru i wystawę fotografii będącą relacją z ich wyjazdów. Serdecznie zapraszamy do zwiedzenia ekspozycji!

Zebrania Wiejskie

Wójt Gminy Węgierska Górka informuje, że w miesiącu marcu i kwietniu bieżącego roku odbędą się zebrania wiejskie w miejscowościach należących do Gminy Węgierska Górka.

Terminarz zebrań przedstawia się następująco:

23.03.2017 r., godz. 16.00 - Zebranie Wiejskie w Cięcinie (Szkoła Podstawowa);

24.03.2017 r., godz. 16.00 - Zebranie Wiejskie w Ciścu (Zespół Szkół Publicznych);

23.04.2017 r., godz. 10.30 - Zebranie Wiejskie w Żabnicy (Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej).

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w zebraniach.

“Wójt Gminy 2016″ - wesprzyjmy Sąsiada!

cid_89d9c3b55734429cbfc21e3d4665b93dzasilkinew

cid_088d958e2691413f83666fca190a2d9czasilkinew

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROKIEM WOLONTARIATU

W związku z ogłoszonym przez MEN rokiem szkolnym 2016/2017  ROKIEM WOLONTARIATU Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górce przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu „Szkolny klub wolontariatu” oraz wzięła udział w światowym projekcie UNICEF – „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA

Na bieżąco realizujemy zaplanowane zadania konkursu, które jeszcze trwają. Zakończyliśmy już i podsumowaliśmy projekt edukacyjny – globalną akcję UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”, której celem było:

  • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,
  • pokazanie uczniom, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne,
  • zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Angoli, gdzie każdego dnia dzieciom zagrażają takie choroby jak cholera, odra, polio, gruźlica czy żółta febra, wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata.

Projekt realizowaliśmy był od października tego roku etapami zgodnie z opracowanym harmonogramem przez koordynatora – p.B.Majdak oraz p.J.Figat i p.T.Gawlińską:

  1. Zapoznanie z projektem – opracowaliśmy harmonogram, rozpropagowaliśmy akcję na gazetce w „Kąciku informacji UNICEF” oraz na stronie naszej szkoły wykorzystując materiały edukacyjne, płyty, plakaty wysłane przez UNICEF.
  2. „Podróż przez kontynenty”. Uczniowie wybierali dowolny kraj na świecie i zbierali o nim jak najwięcej informacji (o jego mieszkańcach, popularnych imionach, strojach regionalnych, zwyczajach, kulturze, najciekawszych zajęciach i zabawach dzieci). Powstały bardzo ciekawe prezentacje multimedialne stworzone zwłaszcza przez uczniów klas szóstych. Wiedza na temat wybranego kraju została wykorzystana do przygotowania laleczki będącej symbolem pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. Uczniowie korzystali również z dodatkowych materiałów edukacyjnych dostępnych na naszej stronie internetowej.
  3. Wykonywanie laleczek wg planu -  zgodnie z przysłanym szablonem uczniowie projektowali ubiór i wygląd charytatywnej laleczki, szyli według załączonej instrukcji, upiększali (ozdabiali, przyklejali), uzupełniali „akt urodzenia” laleczki – metryczka zawierająca fotografię, dane personalne: imię, kraj pochodzenia, wiek, hobby. Uczniowie wykonywali lalki w klasie pod opieką nauczycieli, na kółku bibliotecznym oraz w domu wspólnie z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem.
  4. 4. Wystawa laleczek w szkole – 12 stycznia zorganizowaliśmy Dzień Wszystkich Kolorów Świata i zaprezentowaliśmy wystawę wszystkich wykonanych laleczek. W akcję włączyła się cała społeczność szkolna – uczniowie, nauczyciele, rodzice, a nawet dziadkowie i rodzeństwo. To była wspaniała współpraca międzypokoleniowa. Powstały prawdziwe cuda – małe, szmaciane oryginalne dzieła sztuki. Zgromadzono ich 43. Było na co popatrzyć! Każda laleczka miała swoje imię, kraj, z którego pochodzi, jakieś hobby. Na ten dzień Samorząd Uczniowski zorganizował kawiarenkę, a cały dochód ze sprzedaży ciastek, kawy i herbaty przeznaczył na akcję. Podczas wystawy pokazane zostały prezentacje multimedialne specjalnie przygotowane na tę okoliczność przez panią Bożenę Majdak. To była okazja do niecodziennej podróży przez kontynenty. W tym dniu każdy mógł wybrać laleczkę, zaadoptować ją duchowo, przekazując na ten cel darowiznę (min 10 zł). Zebraliśmy kwotę 1644 zł i wpłaciliśmy na konto UNICEF.
  5. 5. „Konkurs na najbardziej oryginalną lalkę”, który wspierała Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska. Nasza szkoła  zajęła 7 miejsce. Konkurs prowadzony był na portalu społecznościowym Facebook ,trzeba było tylko oddać głos ze swojego konta. Zebraliśmy 839 głosów. W celu ich pozyskania przygotowaliśmy ulotki informujące oraz przeprowadziliśmy akcję w Galerii Handlowej HUTA, w której uzyskaliśmy ponad 200 głosów.
  6. 6. Podsumowanie – wysłaliśmy raport do UNICEF, opublikowaliśmy sprawozdania na stronie internetowej szkoły oraz w Kronice Szkoły. Czekamy z niecierpliwością na „Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki w roku szkolnym 2016/2017” oraz Zaświadczenie dla koordynatora akcji – p.B.Majdak

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim: nauczycielom, uczniom, rodzicom, dziadkom  za ogromne zaangażowanie!

Dzięki temu udało nam się pomóc w tym roku cierpiącym dzieciom w Angoli!

Pomaganie może być przyjemne i wiąże się z pozytywnymi emocjami!

Dyrekcja i organizatorzy projektu

UWAGA ROLNICY!

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu mając na uwadze coroczne przypadki wiosennego wypalania traw wystosował do rolników komunikat,. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

PROJEKT URA(T/D)OWANI RUSZA PEŁNĄ PARĄ!

Co może oznaczać grupka młodych ludzi, idących lasem z plecakami, apteczkami, gitarą i fantomami pod pachą ?

Dla nas tylko jedno…

PROJEKT URA(T/D)OWANI RUSZA PEŁNĄ PARĄ!

Pierwszym z naszych celów było zintegrowanie projektowej ekipy i wyeliminowanie wszelkich braków w umiejętnościach. Tym oto sposobem, w weekend 17-19 marca podbiliśmy Rycerkę! Był to niezapomniany wyjazd dla nas wszystkich. Liczne zajęcia, ćwiczenia, gry i niesamowita atmosfera stworzyły z nas zgrany zespół. Dowiedzieliśmy się też nieco więcej o programie “Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanym przez Polską Fundację “Dzieci i Młodzieży”. Mieliśmy okazję kolejny raz zastanowić się, co chcemy osiągnąć, poprowadzić pierwsze, na razie kameralne zajęcia, spojrzeć na ratownictwo z perspektywy członka Straży Pożarnej, który był naszym gościem specjalnym, dowiedzieć się kilku nowych, pożytecznych rzeczy, poćwiczyć na profesjonalnych fantomach, a nawet wysilić umysł na grze logicznej! Śmiech, wysiłek, wyzwania, piękna okolica i jasny do zrealizowania cel.

Skutki? Intensywny w działania i wrażenia czas sprawił, że wróciliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi z bagażem nowych doznań i przyjaciół i co najważniejsze MOTYWACJI! Już nie możemy doczekać się pierwszych zajęć. A może Ciebie również przekonamy, że Pierwsza Pomoc to nie tylko sprawa ważna, ale i taka przy której można się dobrze bawić?

My ruszamy dalej, może razem z Tobą?

Olga Dziedzic

rownac-szanse-pasek-z-logotypami


Nowe ceny za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Beskid-Ekosystem” Sp. z o.o. w Cięcinie informuje mieszkańców Gminy Węgierska Górka, że od dnia 01.04.2017 r. zostają wprowadzone nowe ceny za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Rolniku: skorzystaj z turnusów rehabilitacyjnych i polisy ubezpieczenia przeznaczonych dla dzieci!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje podczas letnich wakacji w 2017 roku turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, które mają wady postawy i schorzenia układu ruchu lub układu oddechowego. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do 5 maja.

W tym roku w ośrodkach rehabilitacyjnych KRUS-u przygotowano na ten cel w skali całego kraju ponad tysiąc miejsc. Z turnusów rehabilitacyjnych, trwających 21 dni, będą mogły skorzystać dzieci urodzone w okresie od 2002 do 2010 roku. Trzeba spełnić warunek:
aby przynajmniej jeden z rodziców (lub prawnych opiekunów) był ubezpieczony w KRUS.

Podstawę skierowania stanowi wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem opiekuna prawnego. Papierowe druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS. Można je także pobrać ze strony internetowej http://www.krus.gov.pl/. W tym roku formularz wniosku różni się od zeszłorocznego.

Po wypełnieniu wniosku, zgłoszenia dziecka należy dokonać w najbliższej dla miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS (np. w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy), w terminie określonym przez tę jednostkę, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu następuje po kwalifikacji lekarza inspektora oddziału regionalnego i zatwierdzeniu skierowania w Centrali KRUS.

W pierwszej kolejności na turnusy kierowane są dzieci, które po raz pierwszy złożyły wniosek i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku
o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w oddziałach regionalnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów i placówek terenowych dostępne są na stronie internetowej Kasy.

Pobyt w ośrodkach rehabilitacyjnych trwa 21 dni. Dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu z terenu działania Ośrodka Regionalnego w Częstochowie, czyli Województwa Śląskiego będą kierowane do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju na turnus, który rozpocznie się 25 czerwca a zakończy 15 lipca 2017 roku. Turnus dla dzieci zmagających się ze schorzeniami układu oddechowego odbędzie się w centrum KRUS -u w Iwoniczu Zdroju, od 8 do 28 sierpnia 2017 roku.

Przy tej okazji warto wspomnieć o umowie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS, którą Prezes KRUS zawarł z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje wyłącznie dzieci (do ukończenia 16. roku życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników
w pełnym zakresie (ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie).

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie potwierdzać zaświadczeniami,
że w okresie obowiązywania polisy przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, poszkodowanego w następstwie wypadku, podlega takiemu ubezpieczeniu, tj.  ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu
i macierzyńskiemu). Do zakresu ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zatwierdzone 24 stycznia 2016 r. uchwałą Zarządu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą
w Sopocie.

Na tej podstawie możliwe jest otrzymanie świadczenia z tytułu:

-    śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca oraz udaru mózgu;

-    śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie gospodarstwa rolnego;

-    śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego;

-    śmierci jednego lub obojga rodziców w następstwie NNW (z włączeniem zawału serca i udaru mózgu);

-    za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu;

-    jednorazowe świadczenie w przypadku braku uszczerbku na zdrowiu;

-    z tytułu porażenia prądem lub piorunem;

-    nieumyślnego zatrucia środkami chemicznymi, roślinami trującymi, etc.;

-    oparzeń i odmrożenia;

-    pokąsania, ukąszenia, pogryzienia, ugryzienia przez owady lub zwierzęta w tym psa;

-    wystąpienia wstrząśnienia mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

-    pobytu w szpitalu w wyniku choroby;

-    pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

-    zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

-    zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

-    zwrot kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych;

-    poważnego zachorowania;

-    operacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

-    usługi assistance;

-    z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy.

Szczegóły na stronie internetowej KRUS.

II Bieg o Złoty Laur

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z naszej gminy do wspólnej zabawy.

22 kwietnia 2017 na Bulwarach  w Węgierskiej Górce odbędzie się  II Bieg o Złoty Laur pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Węgierska Górka.

Zawody adresowane są do najmłodszych mieszkańców naszej gminy - przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Udział w zawodach jest bezpłatny a organizatorzy prócz fantastycznej zabawy zapewniają dla każdego uczestnika: medal, ubezpieczenie.

Do pobrania:

regulamin-biegu-o-zloty-laur-2017 karta-zgloszen-zawody

ZGŁOSZENIA:

Należy składać na kartach zgłoszeń  do dnia 19 kwietnia 2017 (drogą mailową na adres wegierska-gorka@opg.pl lub osobiście w OPG WG). Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie karty zgłoszenia.

plakat-zloty-laur-2017

Warsztaty Wielkanocne

W poniedziałkowe popołudnie 20 marca odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu Warsztatów Wielkanocnych. Spotkanie było skierowane do najmłodszych. Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem. Dzieci wykonywały ciekawe prace plastycznie, przybliżające im świąteczny nastrój.

W czwartek na godzinę 17:00  zapraszamy na zajęcia młodzież i osób dorosłe!