Strony

Mapa GminyPowiatowe Forum Seniora

Artystki działające w kabaretowym zespole przy Kole Gospodyń w Węgierskiej Górce swoim śpiewem i tańcem zaprosiły do wspólnej zabawy uczestników Forum seniora w Żywcu w Starym Dworze. W spotkaniu wzięło udział ok 300 seniorów działających na codzień aktywnie na terenie gmin Milówka i Węgierska Górka. Wszystkim wspaniałym prezentacjom patronowała Posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Małgorzata Pępek.

Poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego

W niedzielę 19 października w Ciścu odbyły się uroczystości związane z poświęceniem samochodu. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciścu otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy  marki IVECO Eurocargo ML150E28 WS (3500-8/1600-1). Samochód zakupiono dzięki wsparciu władz samorządowych Gminy Węgierska Górka, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz darczyńców, w tym mieszkańców Ciśca.

Mam nadzieję, że nowy samochód pomoże w krzewieniu chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Usprawni  działania na rzecz ochrony środowiska, a przede wszystkim ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

Uroczystość otwarcia Świetlicy i Filii Bibliotecznej w Żabnicy

Wójt Gminy Węgierska Górka, Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka oraz Publiczne Przedszkole w Żabnicy serdecznie zapraszają 29 października 2014r., na  godzinę 15:00 na  uroczystość otwarcia Świetlicy i Filii Bibliotecznej w Żabnicy przy ulicy Szkolnej.

Zapraszamy!

skmbt_c35214102008310


DBAJ O PORZĄDEK - NIE PAL ŚMIECI!!!

Urząd Gminy Węgierska Górka przypomina o obowiązku związanym z należytym utrzymaniem porządku wokół swojej posesji. W szczególności należy zwrócić uwagę aby nagromadzone odpady składowane były w pojemnikach do tego przeznaczonych. Kategorycznie należy zaniechać palenia odpadami komunalnymi w piecach. Jednocześnie ponownie informujemy, że w ramach złożonej w Urzędzie Gminy  deklaracji można oddać  każdą ilość odpadów komunalnych wyprodukowanych na danej nieruchomości.  Powyższe obowiązki wynikają z regulacji zawartych w Regulaminie utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Węgierska Górka.

Jednocześnie Urząd Gminy ostrzega przed paleniem w piecach odpadami komunalnymi, a szczególnie materiałami plastikowymi. Grozi za to kara pieniężna.

To nie tylko nie ekologiczne, ale również niebezpieczne! Pomóżmy naszym rodzinom i sąsiadom zrozumieć, że spalanie śmieci to prawdziwe przestępstwo wobec ludzi, środowiska i wielu przyszłych pokoleń! Podczas spalania śmieci oraz materiałów plastikowych, wydobywa się wiele substancji szkodliwych zarówno dla naszego zdrowia, jak i dla środowiska naturalnego w którym żyjemy. Pyły, powstające podczas spalania plastików, osiadają na glebie i w nią przenikają, co może prowadzić do zatrucia organizmu metalami ciężkimi! Trujący dym zawiera również cyjanowodór, chlorowodór, dwutlenek siarki.

W związku z powyższym prosimy o bieżące utrzymanie czystości a wszystkim mieszkańcom gminy, którzy należycie wywiązują się z obowiązków serdecznie dziękujemy.

Prace wykonywane na ciekach wodnych przez RZGW do końca roku

Potok Żabniczka

W dniu dzisiejszym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Kraków podpisuje umowę z firmą PPHU Kocoń Sp. j. na wykonanie remontu i modernizacji potoku Żabniczka. Wartość robót wynosi 270 000,00zł z terminem wykonania do końca grudnia br.

Zakres prac obejmuje wykonanie około 450mb opasek brzegowych:

1. Powyżej torów kolejowych do posesji Państwa Siedlaków - około 250mb.

2. Na wysokości ul. Sarniej – posesja Państwa Zawada – około 100mb.

3. Powyżej ujęcia Pana Bożka (zamknięcie koryta) - około 100mb.

Ponadto wyremontowana zostanie opaska na wysokości ul. Ogrodowej, ul. Za torem oraz posesji Pani Dudka.

Rzeka Soła

W wyniku przetargu publicznego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Kraków w dniu 24 października wyłoni wykonawcę na realizację opaski brzegowej na rzece Sole w m. Cisiec. Wartość robót określono na kwotę ok. 100 000,00zł z terminem wykonania do końca grudnia br.

Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie 140mb opasek brzegowych poniżej mostu „u Fułatów” w Ciścu Małym.

Potok Cięcinka

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Kraków ogłasza przetarg na remont i modernizację koryta potoku Cięcinka. Wartość robót określono na kwotę ok. 50 000,00zł z terminem wykonania do grudnia 2014roku.

Zakres prac obejmować będzie:

1. Budowę umocnień brzegowych w postaci gabionów siatkowych poniżej mostu w ciągu ul. Fabisie – około 10 mb.

2. Budowę umocnień brzegowych w postaci gabionów siatkowych na wysokości posesji Pana J.Kani – ok. 20mb.

3. Remont ubytków (8 wyrw) w korycie w potoku Cięcinka na odcinku od posesji Pana Stefana Pieli w górę miejscowości Cięcina.

Zaproszenie na szkolenia

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i ARiMR zaprasza rolników na szkolenie nt. ”DOPŁATY BEZPOŚREDNIE W 2015 R, ZAZIELENIENIE”.

Szkolenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Węgierska Górka (pokór nr 17) w dniu 23.10.2014 r / czwartek/ o godz.9.30.

O godz. 10.30 odbędzie się  następne szkolenie nt. “FOTOWOLTAIKA - rozwój energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich”.

Serdecznie zapraszamy

skmbt_c35214101611360

Małe Cisy na pikniku szkolnym

Wśród wielu atrakcji na szkolnym pikniku w Ciścu wystąpił także dziecięcy zespół regionalny “Małe Cisy”.

Warsztaty Ratownictwa Medycznego

Ochotnicza Straż Pożarna w Cięcinie wraz z Biblioteką w Cięcinie zapraszają dzieci i młodzież  na Warsztaty Ratownictwa Medycznego, które odbędą się we wtorek 21 października o godzinie 15:00 w budynku OSP.

W programie:

  • pokaz udzielania pierwszej pomocy,
  • nauka prawidłowego wzywania pogotowia ratunkowego.

Zapraszamy!

Poświęcenie samochodu

Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Ciścu serdecznie zapraszają na poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, które odbędzie się 19 października.

Szczegóły na plakacie!

Klub seniora

Emerytura – spokój – czas płynie, a nam zaczyna czegoś brakować – ludzi – zwykłego kontaktu, towarzystwa. Z myślą o osobach starszych Biblioteka w Ciścu zorganizowała  styczniowy „Koncert Życzeń Dla Seniorów”.

Pomysł bardzo się spodobał i z inicjatywy paru Seniorek powstał „Klub Seniora”. Działalność klubu dzieli się na dwie części: dydaktyczną i poznawczą. Organizowane są prelekcje na różne tematy, wieczory muzyczne, można spróbować swoich umiejętności plastycznych na warsztatach. W ramach spotkań przewidywane są różne strefy tematyczne,  dużo porad pożytecznych, praktycznych i przydatnych na co dzień.
“Klub Seniora” zaprasza na spotkania w każdy czwartek od godziny 15:00 w budynku Świetlicy w Ciścu!