Strony

Mapa GminyKolędowanie “Górecki”

Zespół dziecięcy działający przy OPG WG rozpoczął gorący okres kolędowania. Dzieci zaśpiewały dla seniorów na spotkaniu opłatkowym w Melaxie. Po okiem pań Katarzyny Jopek i Anny Feil dzieci złożyły przepiękne życzenia wyśpiewały najsłodsze kolędy. Seniorom zaśpiewał także młodzieżowy zespół przygotowany przez pana Dariusza Klimka.

Serdecznie dziękujemy!

“Pokój jest w nas!” - Betlejemskie Światło Pokoju

“Pokój jest w nas!” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Już po raz dwudziesty czwarty do Polski dotrze płomień, który jest symbolem nadziei i pokoju między narodami.

Betlejemskie Światło Pokoju to symbol, którym chcemy się dzielić z każdym, bez wyjątku na język, wiek i stanowisko. Po raz dwudziesty czwarty harcerze i harcerki Związku Harcerstwa Polskiego pragną przekazać niezwykłe światło, które zostało rozpalone w Betlejem w Grocie Narodzenia Pańskiego.

Pokój jest owocem, który rodzi się w nas, ale przychodzi jako dar Ducha. Przenika nas całych, choć najbardziej odczuwamy go w naszym sercu i naszej duszy. Jego skutki są również widoczne na zewnątrz i promieniują na ludzi wokół nas. Prawdziwy pokój ducha zmienia nasze patrzenie na siebie, ludzi i świat – daje nam coraz większą wolność.

Harcerze z Hufca ZHP Węgierska Górka także włączają się w tą piękną akcję. 20 grudnia 2014 roku na granicy w Zwardoniu odbędzie się uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Harcerze otrzymają Ogień od  skautów słowackich, a następnie przekażą go mieszkańcom gmin Węgierska Górka, Rajcza, Ujsoły i Milówka.

Aż do Wigilii, Instruktorzy Hufca będą czuwać, aby Ogień nie zgasł. We wtorek 23 grudnia oraz w dzień Wigilii harcerze wniosą Ogień do kościołów we wszystkich parafiach na terenie 4 gmin, a także zapukają do każdego mieszkania obdarowując domowników ogniem miłości i pokoju.

Koncert Charytatywny dla Krystianka

Serdecznie zapraszam na VI Koncert Charytatywny dla Krystianka “Żywcem na pomoc”, który odbędzie się w niedzielę 21 grudnia o godzinie 16:00 w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej.

koncert-dla-krystianka

W programie koncerty i licytacje na rzecz Krystianka. Poniżej zdjęcia wybranych przedmiotów, które będzie można zakupić podczas licytacji lub w sklepiku.

Świątecznie… czyli Warsztatów Bożonarodzeniowych ciąg dalszy

Kolejne warsztaty w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka upłynęły w bardzo świątecznej atmosferze - Panie wykonywały stroiki z świeżych, pachnących lasem gałęzi. Te ozdoby przystroją domy, wprowadzając do nich bożonarodzeniowy nastrój.

“Po kolędzie…” - koncert kolęd

Serdecznie zapraszam w okresie międzyświątecznym na koncert kolęd. Spotkanie odbędzie się 27 grudnia o godz. 18.00, rozpocznie go występ Zespołu Regionalnego “Małe Cisy”, po którym nastąpi wręczenie pamiątkowych dyplomów osobom zaangażowanym w życie społeczno-kulturalne naszej gminy. Wieczór uświetni wysęp połączonych sił “Baczyński Band” oraz “Hamer Band”.

po-koledzie-plakat

Hej kolęda,kolęda… - Przegląd Kolęd Polskich i Pastorałek

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska serdecznie zaprasza na Przegląd Kolęd Polskich i Pastorałek “Hej kolęda, kolęda…”, który odbędzie się 16 stycznia 2015r.. Regulamin oraz kartę zgłoszeń można pobrać ze strony internetowej www.wegierska-gorka.pl lub w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka. Zgłoszenia przyjmowane będą do 9 stycznia 2015.

Zachęcam do udziału!

przeglad-koled

Wyjątkowy sukces gimnazjalistów z Węgierskiej Górki

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Węgierskiej Górce zachwycili jury Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną „Proforma” w Mysłowicach.

20141212_110931

Swoim dziesięciominutowym spektaklem wywalczyli pierwszą nagrodę zostawiając w tyle dziewięć  zespołów teatralnych z całego śląska. Sukces jest tym większy, że na scenie stanęli uczniowie, którzy na co dzień zupełnie nie interesują się teatrem. Było to dla nich wyzwanie, zmierzenie się ze swoimi lękami, problemami i trudnym etapem dorastania. Przedstawienie „Tak to ja” według scenariusza i w reżyserii pani Urszuli Figury będzie można zobaczyć wiosną podczas spotkania z cyklu Herbaciarnia Literacka.

Gmina Węgierska Górka zaprasza na konsultacje społeczne projektów

OGŁOSZENIE

Gmina Węgierska Górka zaprasza na

konsultacje społeczne

projektów

  • Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020

oraz

  • Analiza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego,
  • Analiza wykonalności przedsięwzięć w zakresie zintegrowania transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego,
  • Analiza wykonalności zintegrowanego projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego”,

a także projektów analiz wykonalności projektów subregionalnych:

  • „Analiza wykonalności zintegrowanego projektu pn.: Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły oraz potoków Żabniczanka, Cięcinka i Loraniec trasami przyrodniczo-tematycznymi”,
  • „Analiza wykonalności przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez wdrożenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Węgierska Górka”,
  • „Analiza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej oraz indywidualnych na terenie Gminy Węgierska Górka”,
  • „Analiza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia skomunikowanie terenów rekreacyjnych gminy Węgierska Górka szlakiem pieszo-rowerowym”.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 8 grudnia 2014 r. do dnia 30 grudnia 2014 r. w formie:

1)      otwartego spotkania z mieszkańcami Węgierskiej Górki, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2014 r. w Żywcu w godzinach 10-13 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Krasińskiego 13,

2)      przyjmowania propozycji, uwag i opinii na formularzu konsultacji, który będzie dostępny na platformie internetowej – link do formularza i do konsultowanych dokumentów:

http://www.cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/gmina-wegierska-gorka

będzie dostępny od dnia 8 grudnia 2014 r.

Propozycje, uwagi i opinie przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych (za wyjątkiem uwag, propozycji i opinii wyrażonych podczas otwartego spotkania z mieszkańcami Węgierskiej Górki) nie zostaną uwzględnione.

Grand Prix Polski Weteranów w Tenisie Stołowym

Prestiżowy turniej, w którym udział biorą sami najlepsi w świecie tenisa stołowego sportowcy, którzy ukończyli już 40 lat, rozegrany został w Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce w dniach 12-14 grudnia 2014r.

W sobotę odbyły się eliminacje, w niedzielę  - półfinały i finały.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć!

Warsztaty Bożonarodzeniowe

W piątek na Hali Widowiskowo-Sportowej odbyło się pierwsze spotkanie z zakresu tworzenia oryginalnych ozdób świątecznych. Panie wykonywały bombki przy użyciu kolorowych kartek.

Kolejne warsztaty za tydzień!