Strony

Mapa GminyOgłoszenie o przetargu na remont elewacji dworca kolejowego w Węgierskiej Górce

pobrane3 września 2014 roku Polskie Koleje Państwowe S.A. ogłosiły przetarg na “Remont elewacji dworca w Węgierskiej Górce”. Potencjalni wykonawcy mogą skłądać oferty do 19 września. Tego dnia nastąpi również otwarcie ofert. Od momentu podpisania umowy, Wykonawca wybrany w przetargu będzie miał trzy miesiące na przeprowadzenie prac remontowych.

Zakres planowanych prac obejmuje renowację elewacji dworca wraz z odtworzeniem boniowania, a także jej zabezpieczenie powłoką antygrafitti. Pozostałe prace będą polegały na wstawieniu nowych okien w górnej części budynku, a także zamontowaniu nowej stolarki drzwiowej. Wymieniona zostanie równiez instalacja odprowadzająca wodę z dachu oraz przemurowane kominy. Ponadto wyremontowany zostanie szyld z nazwą stacji.

Źródło: http://pkpsa.pl/pkpsa/przetargi/przetarg/przetarg.html?id=3595

Ogłoszenie o przetargu

List do mieszkańców

Zapraszam do zapoznania się z listem do mieszkańców

List do mieszkańców

Termin składania wniosków do ARR o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia

UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ARR O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA UPŁYWA Z DNIEM 15 PAŹDZIERNIKA.

Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw, które zostały wcześniej pozytywnie skontrolowane przez właściwe służby kontrolne.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że  w całym kraju trwają kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Kontrole są jednym z etapów wynikających z realizacji procedury dotyczącej wsparcia UE dla producentów dla dotkniętych embargiem rosyjskim. Jednocześnie przypominamy, że kontrolowane są tylko plantacje czy uprawy, które zostały ujęte w powiadomieniach złożonych do OT ARR do 3 września 2014 r.

Powyższa informacja wynika z  rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014 oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190).

Link do strony ARR: http://arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=180&Itemid=14

Iwona Ciechan

Rzecznik Prasowy

Agencja Rynku Rolnego

“Pracowniku oświaty - skorzystaj z nowych możliwości”

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wychodząc naprzeciw tendencjom zachodzącym w oświacie przygotował projekt systemowy pn. „Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości” w ramach Poddziałania 8.1.2.PO KL. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych – pracowników sektora oświaty, którzy pozostają bez zatrudnienia po dniu 31.12.2012 r. Celem projektu jest wzrost możliwości zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez wsparcie doradczo – zawodowo- psychologiczne oraz szkolenia zawodowe lub studia podyplomowe, podnoszące lub zmieniające dotychczasowe kwalifikacje w/w grupy. Wsparcie dla uczestników projektu będzie dobierane indywidualnie, zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Szczegółowy opis projektu

Plakat

Msza Święta dożynkowa w Ciścu

W niedzielę 14 września w Kościele Świętego Maksymiliana Kolbego w Ciścu ks. Prałat Władysław Nowobilski odprawił uroczystą Mszę Świętą dożynkową.

Międzynarodowy Bieg na Szczyt Rysianki

14 września odbył się Międzynarodowy Bieg na Szczyt Rysianki. W imprezie wzięło udział 160 uczestników, najlepszym okazał się Nataniel Swat. Impreza zakończyła realizację projektu Sport Pasją Dwóch Narodów, który Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka realizuje od czerwca do października 2014r.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

K1

I miejsce: Aleksandra Goliszewska

K2

I miejsce: Weronika Duc

II miejsce: Maja Goliszewska

III miejsce: Maria Jurzak

K3

I miejsce: Aleksandra Gross

II miejsce: Małgorzata Duc

III miejsce: Aleksandra Słaby

K5

I miejsce: Joanna Frukacz

II miejsce: Aleksandra Śliwa

III miejsce: Hanna Fojcik

K6

I miejsce: Justyna Adamus-Kowalska

II miejsce: Agnieszka Solik

III miejsce: Anna Łukasik

K7

I miejsce: Aleksandra Kośny

II miejsce: Magdalena Worek

III miejsce: Bogusława Kupczak

M1

I miejsce: Jan Kurzyniec

II miejsce: Mateusz Mirocha

III miejsce: Tomasz Duc

M3

I miejsce: Krzysztof Madeja

II miejsce: Adam Piecha

III miejsce: Damian Mirocha

M4

I miejsce: Adam Kośny

M5

I miejsce: Nataniel Swat

II miejsce: Michał Motyka

III miejsce: Daniel Stołtny

M6

I miejsce: Kamil Byrtek

II miejsce:  Dariusz Marek

III miejsce: Tadeusz Biegun

M7

I miejsce: Piotr Biernawski

II miejsce: Jarosław Kożdoń

III miejsce: Marcin Brol

M8

I miejsce: Marek Sokołowski

II miejsce: Tomasz Maślanka

III miejsce: Ladiszav Sventek

M9

I miejsce: Janusz Magiera

II miejsce: Janusz Pytel

III miejsce: Mirosław Dziergas

M10

I miejsce: Tadeusz Jasek

II miejsce: Zbigniew Radomski

III miejsce: Andrzej Figura


Działanie realizowane w ramach projektu “Sport pasją dwóch narodów”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolta Polska 2007-2013.

Poniżej link z wynikami.

XIV Dzień Papieski “Jan Paweł II-Świętymi Bądźcie”

Serdecznie zapraszamy 12 października 2014 roku na spotkanie modlitewne z okazji XIV Dnia Papieskiego, w tym roku pod hasłem “Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie”. Spotkanie rozpoczniemy o godz. 16.30 na skwerze Jana Pawła II w Węgierskiej Górce.jp2_201409121525

Likwidacja szkód powodziowych na ciekach RZGW

Pisma Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej dotyczące prac na ciekach wodnych zniszczonych w trakcie powodzi.

1
2

Turniej Tenisa Stołowego

W dniach 5-7 września w Węgierskiej Górce odbył się Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych.
Poniżej kilka zdjęć!

Pielgrzymka Diecezjalna

Koło Gospodyń z Węgierskiej Górki w poniedziałek 8 września brało udział w Diecezjalnej Pielgrzymce Kół Gospodyń Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej w Rychwałdzie.