Strony

Mapa GminyWarsztaty Ratownictwa Medycznego

21 października o godzinie 15:00 w świetlicy w Cięcinie rozpoczęły się Warsztaty Ratownictwa Medycznego, prowadzone przez Ochotniczą Straż Pożarną z Cięciny. Uczestnicy warsztatów mieli okazję nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy, właściwego opatrywania ran, a także uczyli się prawidłowego wzywania pogotowia ratunkowego.

Spotkanie, dzięki ogromnemu profesjonalizmowi strażaków z Cięciny, pozwoliło rozwiać wiele wątpliwości młodych uczestników warsztatów. Prowadzący z ogromną cierpliwością odpowiadali na wiele zadawanych przez dzieci pytań, czym z cała pewnością poszerzyli ich zasób wiedzy z zakresu szybkiego i poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia.

page1

Narodowe Święto Niepodległości

Wójt Gminy Węgierska Górka serdecznie zaprasza na uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

skmbt_c35214102210050

IV Spartakiada KGW

W sobotę 18 października w Wiśle odbyła się IV Wojewódzka Spartakiada Kół Gospodyń Wiejskich pt. “Zabawy naszych przodków”. W spartakiadzie wzięło udział 18 kół KGW z województwa śląskiego. Sześcioosobowe zespoły zmagały się w konkurencjach sportowych.

Naszą gminę reprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Cięciny i z Koła Gospodyń z Węgierskiej Górki. Gospodynie z Węgierskiej Górki zdobyły zaszczytne I miejsce.

Gratulujemy!

Rusza budowa chodnika dla pieszych w Cięcinie

Po wieloletnich staraniach Starostwo Powiatowe w Żywcu wyłoniło wykonawcę i podpisało z firmą „Wodpol” sp. z o.o. umowę na budowę chodnika dla pieszych w Cięcinie Górnej w ciągu drogi powiatowej DP-1433S w km 1+320-1+565 (tj. 245 mb). Wartość prac opiewa na kwotę 94 500,00 zł z terminem wykonania 30.11.2014r.

Pragniemy przypomnieć, że na tę inwestycję środki finansowe, stosownymi porozumieniami, przeznaczą:

  1. Firma „Żywiec-Zdrój” S.A. – 50%,
  2. Gmina Węgierska Górka – 25%
  3. Starostwo Powiatowe w Żywcu - 25%.

Wierzymy, że nie jest to tylko obietnica bez pokrycia lecz poważne działanie władz powiatowych. Liczymy, że firma wykonawcza wywiąże się z terminów umownych i jeszcze w bieżącym roku mieszkańcy Cięciny będą mogli cieszyć się z tego fragmentu chodnika. Budowa ta zwiększy w sposób zasadniczy bezpieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci licznie uczęszczających do szkół i przedszkola.

Akcja zima na drogach powiatowych

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, że w sezonie zimowym 2014/2015 akcja zimowego utrzymania dróg będzie prowadzona od dnia 1 listopada br.  do 15 kwietnia 2015 roku.

Telefony kontaktowe w sprawie odśnieżania dróg będą czynne całodobowo:

1. 33 862-05-72 tel

2. 33 862-05-73 tel/fax

3. 664-433-352 telefon kontaktowy do dyżurnego

Dyżury w Powiatowym Zarządzie Dróg pełnione będą w godzinach: 1500 - 700.

Z ramienia Powiatowego Zarządu Dróg koordynatorem ZUD jest Pan Jerzy Jastrzębski - nr tel. 515 170 161.

W związku z powyższym wszelkie uwagi czy zastrzeżenia dotyczące odśnieżania dróg powiatowych oraz chodników w ciągu dróg powiatowych  proszę zgłaszać  zarządcy dzwoniąc na wyżej wskazane numery telefonów.

Powiatowe Forum Seniora

Artystki działające w kabaretowym zespole przy Kole Gospodyń w Węgierskiej Górce swoim śpiewem i tańcem zaprosiły do wspólnej zabawy uczestników Forum seniora w Żywcu w Starym Dworze. W spotkaniu wzięło udział ok 300 seniorów działających na codzień aktywnie na terenie gmin Milówka i Węgierska Górka. Wszystkim wspaniałym prezentacjom patronowała Posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Małgorzata Pępek.

Poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego

W niedzielę 19 października w Ciścu odbyły się uroczystości związane z poświęceniem samochodu. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciścu otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy  marki IVECO Eurocargo ML150E28 WS (3500-8/1600-1). Samochód zakupiono dzięki wsparciu władz samorządowych Gminy Węgierska Górka, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz darczyńców, w tym mieszkańców Ciśca.

Mam nadzieję, że nowy samochód pomoże w krzewieniu chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Usprawni  działania na rzecz ochrony środowiska, a przede wszystkim ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

Uroczystość otwarcia Świetlicy i Filii Bibliotecznej w Żabnicy

Wójt Gminy Węgierska Górka, Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka oraz Publiczne Przedszkole w Żabnicy serdecznie zapraszają 29 października 2014r., na  godzinę 15:00 na  uroczystość otwarcia Świetlicy i Filii Bibliotecznej w Żabnicy przy ulicy Szkolnej.

Zapraszamy!

skmbt_c35214102008310


DBAJ O PORZĄDEK - NIE PAL ŚMIECI!!!

Urząd Gminy Węgierska Górka przypomina o obowiązku związanym z należytym utrzymaniem porządku wokół swojej posesji. W szczególności należy zwrócić uwagę aby nagromadzone odpady składowane były w pojemnikach do tego przeznaczonych. Kategorycznie należy zaniechać palenia odpadami komunalnymi w piecach. Jednocześnie ponownie informujemy, że w ramach złożonej w Urzędzie Gminy  deklaracji można oddać  każdą ilość odpadów komunalnych wyprodukowanych na danej nieruchomości.  Powyższe obowiązki wynikają z regulacji zawartych w Regulaminie utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Węgierska Górka.

Jednocześnie Urząd Gminy ostrzega przed paleniem w piecach odpadami komunalnymi, a szczególnie materiałami plastikowymi. Grozi za to kara pieniężna.

To nie tylko nie ekologiczne, ale również niebezpieczne! Pomóżmy naszym rodzinom i sąsiadom zrozumieć, że spalanie śmieci to prawdziwe przestępstwo wobec ludzi, środowiska i wielu przyszłych pokoleń! Podczas spalania śmieci oraz materiałów plastikowych, wydobywa się wiele substancji szkodliwych zarówno dla naszego zdrowia, jak i dla środowiska naturalnego w którym żyjemy. Pyły, powstające podczas spalania plastików, osiadają na glebie i w nią przenikają, co może prowadzić do zatrucia organizmu metalami ciężkimi! Trujący dym zawiera również cyjanowodór, chlorowodór, dwutlenek siarki.

W związku z powyższym prosimy o bieżące utrzymanie czystości a wszystkim mieszkańcom gminy, którzy należycie wywiązują się z obowiązków serdecznie dziękujemy.