Strony

Mapa GminyAlleluja!!!

tapeta_na_wielkanoc_2560x1600px41

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie
najbliższych osób
szczerze życzy

Piotr Tyrlik z rodziną


Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgierskiej Górce w 2013 roku

Budżet GOPS w 2013 roku przedstawiał się następująco:

PLAN

WYKONANIE

Na koniec 2013roku

a). ZADANIA ZLECONE

z tego:

4 693 373,00

4 591 076,00

składki na ubezpieczenie zdrowotne

17 703,00

16 754,00

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

4 591 547,00

4 497 497,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

23 498,00

16 200,00

dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych

60 625,00

60 625,00

b). ZADANIA WŁASNE

z tego:

2 158484,00

2 087325,00

usługi opiekuńcze

59 470,00

59 469,00

świadczenia społeczne /zasiłki stałe/ - dotacja

140 237,00

129 591,00

świadczenia społeczne /zasiłki stałe/ - własne

zasiłki okresowe (dotacja)

206 100,00

196 735,00

dożywianie (własne)

125 200,00

112 828,00

dożywianie (dotacja)

108 000,00

108 000,00

skł. ubezp. zdrow. (własne)

skł. na ubezp. zdrow. (dotacja)

10 957,00

9 544,00

domy pomocy społecznej

58 510,00

57 966,00

dodatki mieszkaniowe

56 700,00

56 683,00

świadczenia społeczne (pozostałe)

411 702,00

409 930,00

utrzymanie ośrodka

752 693,00

717 797,00

utrzymanie ośrodka (dotacja)

223 595,00

223 595,00

rodziny zastępcze

5 320,00

5 186,00

RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

6 851857,00

6 678400,00

ZADANIA FINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Z tego:

225607,00

201992,00

utrzymanie ośrodka

101578,00

80579,00

świadczenia społeczne

29160,00

26611,00

pozostała działalność

94869,00

94802,00

W ramach świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych zostały wypłacone:

- świadczenia rodzinne dla 1130 rodzin na kwotę: 3 680 465,91 zł

/aktualne kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczenia-539,00 zł/

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 71 rodzin na kwotę: 466 068,76,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne dla 132 osób na kwotę: 233 135,79 zł

/za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy/

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 rodziny na kwotę: 16 200,00 zł

/pomoc w miejscu zamieszkania dla niepełnosprawnych dzieci/

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 72 osób na kwotę: 26298,00 zł

- zasiłki stałe /dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością/ dla 33 osób na kwotę: 129591,00 zł

- zasiłki okresowe /z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności itp./ dla 78 rodzin na kwotę: 196735,00 zł

/kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczenia: - na osobę w rodzinie – 456,00 zł; - dla osoby samotnej – 542,00 zł/

- zasiłki celowe dla 512 rodzin na kwotę: 409 931,00 zł /na zakup np. opału, energii elektrycznej, odzieży, przyborów szkolnych, podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, na dofinansowanie kosztów leczenia, itp./

- na osobę w rodzinie – 456,00 zł

- dla osoby samotnej – 542,00 zł/

- na realizację programu „Pomoc w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę: 220 828,00 zł

Programem tym objęto 784 osób z czego: - w przedszkolach dożywiano 69 dzieci;

- w szkołach dożywiano 337 dzieci

- z zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 494 osób /127 rodzin/

- dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 35 rodzin na kwotę: 56 683,00 zł

- Opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi, chorymi, wymagającymi opieki osób drugich, sprawowane przez sąsiadów były udzielone u 11 osób na kwotę: 59 470,00 zł

- Pobyt w domu pomocy społecznej jest finansowany dla 3 mieszkańców naszej gminy na kwotę 57 966,00 zł

- Rodziny zastępcze 5 186,00 zł /udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych/

W ramach ZADAŃ FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Projekt pt. „Aktywna integracja szansą rozwoju Gminy Węgierska Górka”,:

- wypłacono zasiłki celowe dla 16 osób na kwotę: 26 610,70 zł

- przeszkolono 20 osób na kwotę: 78 802,00 zł

w zakresie: Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci, Kucharz, Nowoczesny sprzedawca, Spawacz, Magazynier z obsługą wózka widłowego, Trening kompetencji i umiejętności społecznych/ warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty poszukiwania pracy z wykorzystaniem komputera, Wizerunek drogą do sukcesu – warsztaty wizażu i stylizacji, doradztwo zawodowe, konsultacje z psychologiem.

S-69 Ciąg Dalszy

Poniżej przedstawiam pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2014 r. stanowiące odpowiedź na pismo Wójta Gminy w sprawie przyspieszenia kontynuacji budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń (”obejście Węgierskiej Górki”).

Koncert z okazji Kanonizacji Jana Pawła II

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka serdecznie zaprasza na koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II, który odbędzie się w dniu 22.04.2014r. na Hali Widowiskowo - Sportowej w Węgierskiej Górce. W programie występ scholi parafialnej z Ciśca oraz zespołu CHELED z Łodygowic. W trakcie imprezy otwarte zostaną wystawy: “Prowadzi nas szlakami prawdy - Jan Paweł II w fotografii” oraz “Jan Paweł II - w oczach filatelistów”. Po wysłuchaniu koncertu, przejdziemy na Skwer Jana Pawła II aby oddać hołd Ojcu Świętemu, złożymy kwiaty oraz zapalimy znicze z towarzyszeniem Parafialnej Orkiestry Dętej BARKA z Żabnicy. Działanie realizowane w ramach projektu “Polsko-Słowackie transgraniczne tradycje muzyczne”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 10 %”.

plakat-cheled_201404071000

Chodź z nami po śladach świętego

1 maja 2014 roku odbędzie się XV RAJD KOŁA PTTK IM. JANA PAWŁA II W WĘGIERSKIEJ GÓRCE p.t. „JEDEN TYSIĘCZNIK W JEDEN ROK”, który na celu ma propagowanie walorów turystycznych

ZARYS OGÓLNY RAJDU:

7.45-8.00 SPOTKANIE PRZY GŁAZIE PAMIĘCI W CENTRUM WĘGIERSKIEJ GÓRKI (PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE)

8.30 WYJŚCIE NA TRASĘ RAJDU Z MILÓWKA PKP

11.00 KONKURS WIEDZY TURYSTYCZNEJ PRZY KAPLICY NA JUROSZCE W TRAKCIE RAJDU

12.00 „ANIOŁ PAŃSKI” I PODPISYWANIE LISTU DO OPIEKUNA SZLAKÓW PAPIESKICH  KS. KARD. STANISŁAWA DZIWISZA NA HALI BORACZEJ

12.30 WYJŚCIE W KIERUNKU SUCHEJ GÓRY I DALEJ DO METY W NICKULINIE

14.30 PODSUMOWANIE RAJDU

- WRĘCZANIE LEGITYMACJI PTTK NOWYM CZŁONKOM KOŁA

- WRĘCZANIE NAGRÓD ZA KONKURS WIEDZY TURYSTYCZNEJ

- WRĘCZANIE CERTYFIKATÓW SZCZYTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

- WRĘCZANIE NAGRÓD W KATEGORII: NAJLICZNIEJSZA RODZINA, NAJMŁODSZY I NAJSTARSZY UCZESTNIK

- PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW I DOBRODZIEJÓW

- WSPÓLNY POSIŁEK ORAZ ZABAWA PRZY MUZYCE

plakat

BESKIDZKIE ŚWIĘTO FLAGI

Z zespołami:

GRUPA FOLKLORYSTYCZNA Z OŚRODKA PROMOCJI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
GRUPA TEATRALNA „MASKA” Z PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W WĘGIERSKIEJ GÓRCE
WAŁASI
MAŁE KINO

W programie również:
8.30 – wyjazd autobusami spod Hali Sportowej
w kierunku tras turystycznych,
grupowe wyjścia w góry z Rycerki, Soblówki i Żabnicy
13.00 – konkursy z nagrodami, gry i zabawy dla dzieci
15.00 – odśpiewanie Hymnu
15.30 – koncerty i wspólna biesiada

Zapisy telefoniczne na wyjście w góry po numerem 33 864 21 87
Wpisowe: 6 zł dorośli / 3 zł dzieci

Organizatorzy: Patronat medialny:

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka                                                                                              Radio Bielsko

Towarzystwo Edukacji Ekologicznej i Turystycznej w Rajczy
na-strone-12Stowarzyszenie „Beskidzki Dom”

Msza Święta w intencji Ojczyzny

Wójt Gminy Węgierska Górka wraz z radnymi zapraszają na mszę świętą w intencji Ojczyzny i Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Węgierska Górka, która odbędzie się w dniu 3 maja 2014r. o godz. 9:00 w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce. Uroczystość uświetni Chór Parafialny “Quattro Voci” oraz Parafialna Orkiestra Dęta “Barka” z Żabnicy. Serdecznie zapraszamy poczty sztandarowe.

plaka-3-maja-2014_

Przyjaciele dla Gabrysia - koncert charytatywny

Ośrodek Promocji Gminy serdecznie zaprasza 3 maja 2014r. - na Bulwary rzeki Soły, gdzie odbędzie się koncert charytatywny dla Gabrysia. W programie: licytacje, pokazy samochodów rajdowych, motocykli, pokaz trialu rowerowego, kącik zabaw dla dzieci. Serdecznie zapraszamy i liczymy na wasze wsparcie.koncert_przyjaciele-dla-gabrysia

Wystawa filatelistyczna pt. Jan Paweł II Święty - autorstwa Józefa Pawełczyk

Wystawę będzie  można  zwiedzać od 22 kwietnia 2014r.

Wystawa składa się z około 60 kart wystawowych, ułożonych w logicznie skonstruowaną całość, podzieloną tematycznie. Wyeksponowano walory filatelistyczne upamiętniające wszystkie wizyty Papieża do Polski (także tę na Podbeskidzie), na szlakach Papieskich , z okazji urodzin Jana Pawła II , pontyfikat Papieski , beatyfikację i kanonizację . W kolekcji znalazły się: znaczki, bloczki, arkusiki, kartki pocztowe, koperty FDC ( koperty pierwszego dnia obiegu ) oraz karnety . Wydawcą tych walorów jest Poczta Polska. Wystawa jest nietypowa i unikatowa, ponieważ tworzą ją walory filatelistyczne pochodzące ze zbiorów miejscowego filatelisty.

JÓZEF PAWEŁCZYK – mieszkaniec Węgierskiej Górki, filatelistyką pasjonuje się od 48 lat. Wielkość swoich zbiorów szacuje na kilka tysięcy. Za najcenniejsze uważa walory przedstawiające Papieża Polaka – Jana Pawła II, Matkę Boską malarstwo oraz florę i faunę na walorach filatelistycznych Poczty Polskiej. Dzięki Jego zbiorom powstały wystawy: pt. „Jan Paweł II – wdzięczność i pamięć” , ,, Cześć Maryi ’’ , „Wojna obronna wrzesień 1939”, „Boże Narodzenie ’’ oraz „Świat roślin i piękno ziemi polskiej”.filatelistyka-jan-pawel-ii

Koncert “Pieśni o Bogu Ukrytym”

“Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała…” ten oraz inne wersety z “Pieśni o Bogu Ukrytym” stały się treścią rozważań w spektaklu krakowskich artystów. Piękna melodyka dobrana do poezji Karola Wojtyły, pełnej niezwykłej ufności w moc Bożą ogarniającą wszechświat i znajdującego się w nim człowieka, pozwalała lepiej zrozumieć zawarte w niej filozoficzne treści. Powtarzane jak refren słowa ” Ktoś się długo pochylał nade mną…”, “Więc się stałem równiną”, ” już się nie troskam o żaden z upadających dni, kiedy wiem, że wszystkie upadną…” pozwalały na odpowiednie przewartościowanie naszego współczesnego świata, pełnego trosk materialnych i doczesnych. Najbardziej niezwykłe i uderzające w poezji Wojtyły jest to, że powstawała ona w czasach II wojny światowej, w świecie ogarniętym przemocą i okrucieństwem a pomimo to poezja zanurzona jest w niezwykłej atmosferze wiary i ufności, jak gdyby rzeczywistość eschatologiczna była jedynym realnym światem. ” Trwać i trwać. Nie przerywać odlotów cieniom, tylko trwać coraz prościej.”