Strony

Archiwa

Mapa GminySpotkanie z bajką

Dziś rozpoczęliśmy długi weekend spotkaniem dla najmłodszych. Dzieci miały wspaniałą okazję, by miło i przyjemnie spędzić czas. “Spotkanie z bajką” zaczęliśmy od przedstawienia “Kopciuszek” przygotowanego przez uczniów Publicznego Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Węgierskiej Górce. Młodzi aktorzy zaprezentowali historię Kopciuszka w angielskiej wersji językowej, by jednak była ona w pełni zrozumiała dla małych widzów, wszystkie teksty były na bieżąco tłumaczone na język polski. Dzięki interaktywnej formie przedstawienia najmłodsi nie tylko wspaniale się bawili, ale też poprzez zabawę się uczyli. Spektakl bardzo podobał się dzieciom i został nagrodzony gromkimi brawami. Tuż po nim uczestnicy przenieśli się do bajecznej krainy pełnej radości, zabaw i przygód. Sprzyjająca aura pozwoliła na spędzenie drugiej cześć spotkania na  świeżym powietrzu. Na dzieci czekało wiele atrakcji przygotowanych przez harcerzy z Hufca ZHP Węgierska Górka: zabawy z masą solną, z chustą klanza, ze skakanką, strzelanie z łuku, skoki w workach, tor przeszkód, walki sumo, robienie instrumentów, malowanie kredą, podchody. Każdy uczestnik otrzymał słodkie upominki. Radość, śmiech i zabawa towarzyszyły nam podczas całego spotkania.

Bardzo dziękujemy uczniom Publicznego Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Węgierskiej Górce oraz harcerzom z Hufca ZHP Węgierska Górka za okazaną pomoc, życzliwość oraz ogromne zaangażowanie. Szczególne podziękowanie ślemy do firmy Żywiec Zdrój, dzięki której mogliśmy zorganizować dzisiejsze wydarzenie.

Warsztaty plecionkarskie

W piątkowe popołudnie odbyły się  pierwsze warsztaty z zaplanowanego cyklu, który poświęcony jest plecionkarstwu. O tym, że plecionkarstwo jest wspaniałym połączeniem rzemiosła i sztuki, tradycji i współczesności, przekonały się uczestniczki zajęć. Podczas spotkania poznawały techniki wyplatania, ucząc się m.in. tworzenia tac katalońskich.

Warsztaty prowadzą instruktorzy rękodzieła ze Stowarzyszenia Serfenta.

Zjazd Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 28 kwietnia 2016 r. w  budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierskiej Górce odbył się zjazd Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W zjeździe uczestniczyli delegaci reprezentujący jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Węgierska Górka, członkowie ustępujących władz Związku oraz Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu  aspirant sztabowy Marek Tetłak oraz Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach Marian Indeka.

Podczas Zjazdu delegaci udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybrali nowy zarząd na kadencję 2016 – 2020. Prezesem Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Węgierskiej Górce  został Stanisław Kuliński a Komendantem Gminnym - Piotr Gawliński. Ponadto w skład Zarządu weszli Prezesi wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy.

Podczas zjazdu  złożono również podziękowania ustępującym członkom Zarządu Druhom: Tadeuszowi Sołtysek, Emilowi Kupczak, Tadeuszowi Wajdziak oraz Stanisławowi Duraj.

“STOP pożarom traw!”

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek.

Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są, że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą sie i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i prznoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy!!!

Ogień bowiem to żywioł. Zdarza się, że w starciu z nim giną także osoby wyszkolone w walce z płomieniami.

Nie warto ryzykować - na skutek jednej, nieodpowiedzialnej decyzji bardzo łatwo stracić dorobek swojego życia, ale i… samo życie

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie niektórych województw, tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat.
Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia.  Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to kilku tysięcy lat.

Wypalanie traw jest naprawdę niebezpieczne, ale też niedozwolone!

Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami.
O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); “w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
  2. korzystania z otwartego płomienia,
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się  także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej - art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.).

W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy stwierdzić że wypalanie traw jest nie dość, że środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.

Podczas intensywnego prowadzenia prac rolnych na polach, także może dojść do pożarów wskutek nieostrożności osób wykonujących te prace lub niesprawnego sprzętu technicznego.
Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni.

Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków).Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady  giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.
Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru  (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.

W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).

Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce.
Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze). Pożary traw niszczą rodzimą faunę i florę.

Opracowanie: mł. bryg. Katarzyna Boguszewska, Wydział Informacji i Promocji KG PSP

Patrz też film “Trawa to nie zabawa…” https://www.youtube.com/watch?v=0ni5vVhxzLc
Patrz też film “Rzuć palenie - nie wypalaj traw” https://www.youtube.com/watch?v=Po8XMYORXOE

źródło: http://www.straz.gov.pl/porady/wypalanie_traw

Zawody towarzyskie “KOŃSKA ZAJAWKA”

Władze Gminy Węgierska Górka, Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka oraz  Agroturystyka „Manhattan” pragną zorganizować niezwykle atrakcyjną imprezę dla całych rodzin pn. „Końska Zajawka”. Mając na uwadze ogromne zainteresowanie mieszkańców oraz odwiedzających gminę turystów, tegoroczną edycją Zawodów Furmanów, widzimy potrzebę organizacji zawodów i pokazów konnych.

Planowana na dzień 28 maja 2016r. impreza sportowo-rekreacyjna odbędzie się w formie pikniku rodzinnego w urokliwych warunkach przyrody – czyli na Bulwarach w Węgierskiej Górce z widokiem na beskidzkie lasy i góry.  W jej programie przewiduje się, oprócz zawodów jeździeckich, wiele konkursów i atrakcji dla całych rodzin. Po raz pierwszy uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość zobaczyć ekscytujące i niezwykle widowiskowe pokazy jazdy w stylu WEST przygotowane specjalnie na tą okazję przez Koziańskie Wierchy oraz jazdy ułańskiej zaprezentowane przez Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich. Nie zabraknie również przejażdżek konnych dla dzieci.

konska-zajawka

Długi weekend w Gminie Węgierska Górka

Przed nami długi weekend. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty nadchodzących wydarzeń. Każdy znajdzie coś dla siebie!

majowka-2016

Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości

W dniu 27 kwietnia br. w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce odbyły się  Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Węgierskiej Górce wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Żywcu i Wójtem Gminy Węgierska Górka. W trakcie przedsięwzięcia swoją ofertę prezentowało łącznie 31 wystawców tj. firmy i szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły wyższe z terenu powiatu żywieckiego, gminy Węgierska Górka. Przedstawili oni młodzieży oraz osobom poszukującym pracy ciekawe oferty edukacyjne i oferty pracy. Targi skierowane były do młodzieży, która zajmują się OHP, czyli młodych ludzi w wieku 15 – 25 lat. Ale i starsi, którzy poszukują pracy, mogli znaleźć coś dla siebie.

Zaproszonych gości, wystawców oraz przybyłą młodzież i bezrobotnych powitał p.o. dyrektor CEiPM OHP w Bielsku-Białej Wiesław Kliś  podkreślając, iż pierwsze Targi Pracy zorganizowano w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy władzami samorządowymi czyli Wójtem Gminy Węgierska Górka,  a Śląską Wojewódzką Komendą OHP. Podkreślił, że organizowanie podobnych przedsięwzięć to odpowiedź na potrzeby lokalnych mieszańców i przeciwdziałanie rosnącemu bezrobociu w powiecie żywieckim. Podczas oficjalnego otwarcia głos zabrała również Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu Beata Kliś. Oficjalnej inauguracji Targów Pracy dokonał Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik, który w pełni poparł ideę inicjowania takich przedsięwzięć oraz realizacji programów skierowanych do młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tegoroczne Targi Pracy i Edukacji OHP cieszyły się dużym zainteresowaniem, bowiem odwiedziła je młodzież z kilkunastu szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z lokalnych szkół. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się oferty pracy wakacyjnych,  zagraniczne oferty pracy w ramach sieci EURES. Pytania uczestników dotyczyły przede wszystkim stron internetowych zawierających oferty pracy sezonowej za granicą, wiarygodności zagranicznych pracodawców oraz w jaki sposób można aplikować na wybrane oferty pracy. Ze względu na to, że uczestnikami targów były osoby młode, uczniowie oraz absolwenci szkół średnich zainteresowani byli również informacjami dotyczącymi dalszej edukacji, wyborem odpowiedniego zawodu czy kierunku studiów.

Rozwiń skrzydła - pokaż nam swój talent!

Muzyczny, teatralny, sportowy, plastyczny… w każdym z nas drzemie jakiś talent. Chcąc odkryć i przedstawić szerszemu gronu talenty mieszkańców Gminy Węgierska Górka oraz sąsiadujących gmin, Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka organizuje konkurs „Rozwiń skrzydła – pokaż nam swój talent…”. Przegląd talentów skierowany jest zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych, osób indywidualnych oraz zespołów.

Eliminacje przeprowadzone zostaną w dniu 8 czerwca 2016r. od godz. 14.00 w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka. Obowiązkowa rejestracja uczestników w dniu eliminacji w godz. 12.00-14.00. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego pocztą, e-mailem lub osobiście w terminie do 30 maja 2016r. na adres Organizatora.

Szczegóły w regulaminie.

Serdecznie zachęcam do udziału! Odważ się - rozwiń skrzydła - pokaż nam swój talent!

karta-zgloszeniowa-rozwin-skrzydla-2016

regulamin-rozwin-skrzydla-2016

plakat-rozwin-skrzydla-2016

Wystawa Filatelistyczna autorstwa Józefa Pawełczyk

Wójt Gminy Węgierska Górka oraz Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka serdecznie zapraszają  na wernisaż wystawy filatelistycznej autorstwa Józefa Pawełczyk, który odbędzie się 3 maja o godz. 10.30 w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce. Wystawa prezentuje obrazy Jana Matejki na walorach filatelistycznych Poczty Polskiej, a zorganizowana jest z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski oraz 225-lecia Konstytucji 3 maja.

wystawa-filatelistyczna

SPOTKANIE Z BAJKĄ

Wójt Gminy Węgierska Górka oraz Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka serdecznie zapraszają dzieci na SPOTKANIE Z BAJKĄ, które odbędzie się 30 kwietnia w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce. Start o godzinie 11:00.

W programie:

- przedstawienie “Kopciuszek” przygotowane przez uczniów Publicznego Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Węgierskiej Górce,

- gry i zabawy z Harcerzami z Hufca ZHP Węgierska Górka.

Wstęp wolny! Serdecznie zachęcamy do udziału!

plakat-majowka