Strony

Archiwa

Mapa GminyPromocja książki “Kościół Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie”

kosciol-sw-katarzyny

Serdecznie zapraszamy na promocję książki Wawrzyńca Ficonia “Kościół Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie”, która odbędzie się w niedzielę 7 lutego 2016r. po Mszy Świętej o godzinie 11:00 w Kościele Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie.

promocja-ksiazki

Tegoroczna przygoda z Finałem WOŚP zakończona!

Ostateczna kwota to: 57 967,62 zł

DZIĘKUJEMY!

Rekrutacja do projektu „Razem w lepszą Przyszłość”

Rekrutacja do projektu „Razem w lepszą Przyszłość”

Od 1 stycznia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgierskiej Górce rozpoczął realizację projektu partnerskiego pod nazwą „Razem w lepszą Przyszłość” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zaplanowane są bezpłatne szkolenia o charakterze edukacyjnym i  zawodowym oraz płatne staże.

Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, zakwalifikowanych do III profilu pomocy.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikiem socjalnym P. Magdaleną  Michalska-Kieblesz .

Numer kontaktowy:

33 8609 780

Formularz zgłoszeniowy

Trwa rekrutacja do nowego projektu OHP - “Obudź swój potencjał”

Trwa rekrutacja do nowego projektu OHP - “Obudź swój potencjał”.
W ramach projektu oferujemy bezpłatne:

- doradztwo zawodowe
- kursy kwalifikacyjne (ECDL, prawo jazdy, język obcy)
- kurs zawodowy
- 3 miesięczny staż.

Zapewniamy:
- stypendium podczas odbywania stażu
- zwrot kosztów dojazdu na kurs zawodowy
- wyżywienie podczas zadań projektowych.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z terenu powiatu żywieckiego, które spełniają poniższe wymagania:
- wiek 18-24,
- osoba nieucząca się,
- osoba poszukująca pracy,
- motywacja do udziału w projekcie.

Zainteresowanych prosimy się o zgłoszenie się do MCK OHP, ul. św. Floriana 8, 34-350 Węgierska Górka, mail: mck_wgorka@onet.pl, tel.: 33 864 11 70 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 do 15:30)

obudz-swoj-potencjal1

Dzień Kobiet w Gminie Węgierska Górka

Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik oraz Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka zapraszają serdecznie wszystkie Panie i Panów

8 marca od godziny 17:00 do wspólnego świętowania Dnia Kobiet.

Wśród atrakcji:

- Występ Koła Gospodyń z Węgierskiej Górki

- Pokaz mody butiku Loft 13 oraz Marco - galanteria skórzana i biżuteria

- Spektakl „KRÓLOWA NOCY”

BURLESQUE RETRO VARIETE - TEATR VIS a VIS z Krakowa

- Kawiarenka, porady wizażystki, konkursy z nagrodami,

- malowanie paznokci GRATIS,

Wstęp wolny!

TEATR VIS a VIS

„KRÓLOWA NOCY”

BURLESQUE RETRO VARIETE

To podróż do ekscytującego świata przedwojennego kabaretu i burleski… wypełnionego zapachem perfum i palonych cygar…

Burleska w naszym spektaklu to barwna i kameralna forma teatralna łącząca satyryczne monologi, kabaretowe piosenki i namiętny taniec…

Spektakl złożony z monologów legendarnego, paryskiego kabaretu  „Le Chat Noir” (A.D. 1881), układów tanecznych w klimacie burleski i charlestona oraz z piosenek śpiewanych niegdyś przez cyganerię artystyczną w paryskich i berlińskich kabaretach.

Kabaretowa fabuła, groteskowe monologi, a przede wszystkim wyrafinowany, zmysłowy taniec – oto niepowtarzalna atmosfera naszego spektaklu.

Czar… Szyk… Styl…, a przede wszystkim rozpalający zmysły taniec dostarczą Państwu wielu niezapomnianych wrażeń…

Zapraszamy Państwa zatem do kuszącego świata kabaretu i burleski, którego niekwestionowaną gwiazdą jest tajemnicza KRÓLOWA NOCY.

Scenariusz i reżyseria: Bartłomiej Piotrowski

Bartłomiej Piotrowski - założyciel Teatru VIS a VIS, reżyser specjalizujący się w kameralnych formach teatralnych, zwłaszcza wokalnych, tanecznych i muzycznych.

plakat-dzien-kobiet-2016

Zaproszenie

Komendant Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych mających na celu opracowanie “Gminnej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Konsultacje te odbędą się w dniu 08.02.2016 r. o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Węgierska Górka.

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa to element zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym przez współpracę z instytucjami i społeczeństwem. To narzędzie, które pozwoli na rzetelne i czytelne przedstawienie mieszkańcom skali i rodzaju występujących zagrożeń. Projekt ten odzwierciedli zagrożenie już zidentyfikowane przez właściwe służby, ale także uwzględni spostrzeżenia obywateli. Ma służyć zaplanowaniu przeciwdziałania zagrożeniom.

Szkoła wolna od dopalaczy

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r, pismem Wójta Gminy oraz wnioskami Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska naszej Gminy Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górce podjęła stosowne działania i odpowiednie przedsięwzięcia.

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół, pod nazwą „Szkoła wolna od dopalaczy”. Konkurs trwa już od 16 listopada 2015 r. do 31 maja 2016 r.  Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikat. Opracowaliśmy harmonogram działań i zgodnie z nim systematycznie realizujemy  poszczególne zadania.

Zadania konkursu:

1. „Używkom mówię nie” – wykonanie prac plastycznych na ten temat, zainscenizowanie kilku sytuacji, w której potrafimy wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca do używek. Dyskusja na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem dopalaczy. (listopad, grudzień)

2. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów – pogadanek na temat „Dopalacze – jak się przed tym bronić”. Wypełnianie opracowanych Kart Pracy. (styczeń)

3. „Nie daj się wypalić” – przeprowadzenie międzyszkolnej kampanii informacyjnej w formie ulotek, propagowanie akcji informacyjnej na stronie internetowej szkoły. (styczeń)

4. Przygotowanie plakatu pod hasłem „Stop dopalaczom!” przez poszczególne klasy – konkurs, wystawka plakatów. (luty)

5. Zorganizowanie dla uczniów, rodziców oraz dyrektorów, nauczycieli i pedagogów spotkania z lekarzem nt. niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z dopalaczy oraz z policjantem nt. odpowiedzialności wynikającej z rozprowadzania dopalaczy. (luty)

6. Zorganizowanie dla uczniów, zajęć praktycznych z ratownikiem medycznym dot. pierwszej pomocy przedmedycznej. (marzec)

7. Zorganizowanie akcji „Pakt przeciwko dopalaczom”. Przeprowadzenie wśród uczniów akcji zbierania podpisów pod listą osób, które dopalaczom mówią nie. (marzec)

8. Zorganizowanie spotkania z osobą, która była uzależniona od narkotyków, aby opowiedziała o swoich negatywnych doświadczeniach z tym związanych. W przypadku braku takiej osoby - film, spektakl profilaktyczny na ww. temat. Refleksje na temat filmu, spektaklu profilaktycznego – redagowanie sprawozdań. (kwiecień)

9. Przeprowadzenie na zajęciach z wychowawcą inscenizacji, które będą podsumowaniem całorocznej pracy oraz zdobytej wiedzy na temat działania dopalaczy - zdjęcia, filmy. (maj)

10. Udział p. D. Waligóry w kursie „Dopalacze – nowe wyzwania dla pracowników szkół oraz placówek oświatowych”, który w okresie od 16.11.2015 r. do 16.02.2016 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie  (zadanie obowiązkowe).

Głównym celem konkursu jest zatem zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niosą ze sobą różnego rodzaju uzależnienia od substancji psychotropowych, dopalaczy, sterydów, alkoholu, nikotyny, narkotyków. Ważne jest stworzenie skutecznej profilaktyki mającej na celu  odpowiednio wczesne zapobieganie zagrożeniom  związanym z  różnego rodzaju uzależnieniom i patologiom. Zrealizowaliśmy już zadanie nr 1, jakim było wykonanie prac plastycznych pt „ Używkom mówię nie”. Na zajęciach z wychowawcą uczniowie klas IV – VI omówili zagadnienia związane z dopalaczami. Poruszali takie tematy, jak: Czym są dopalacze? Jakie są rodzaje substancji znajdujących się na rynku? Jakie są skutki zdrowotne i zagrożenia związane ze stosowaniem dopalaczy? Gdzie szukać pomocy? Dyskutowali na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem dopalaczy. Nauczyciele wykorzystali w tym celu materiały edukacyjne dotyczące tematu ze Studium Prawa Europejskiego oraz prezentację multimedialną pt. „ Dopalacze mogą cię wypalić”. Uczniowie zainscenizowali kilka sytuacji, w których potrafią wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca do używek.

W październiku p. J. Figat wzięła udział w policyjnym szkoleniu „Dopalacze – wypalacze” zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Żywcu. Stróże prawa przekazali najważniejsze informacje dotyczące problematyki dopalaczy oraz  prezentacje multimedialne  „Nieletni a substancje psychoaktywne” do szkolenia uczniów, nauczycieli, rodziców. Podczas spotkania z rodzicami w styczniu rozprowadzono wśród rodziców ulotki „Dopalaczom mówimy stop!” oraz broszurki dotyczące konsekwencji prawnych. W lutym rozdysponujemy ulotki poszczególnym szkołom z naszej gminy oraz na naszej  stronie internetowej (szkolawg.2ap.pl) będziemy propagować kampanię informacyjną „ Nie daj się wypalić”. Zachęcamy!

Dyrekcja  SP w Węgierskiej Górce

VI Zawody Furmanów w TVN24

Poniżej linki z wejść antenowych z VI Zawodów Furmanów w Węgierskiej Górce - źródło: prywatny kanał Pana Jerzego Korczyńskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=tl7GBoSY3yA

https://www.youtube.com/watch?v=UK7APPdooi0

https://www.youtube.com/watch?v=49ncIiPddr4

https://www.youtube.com/watch?v=z59vzn6FnXw

https://www.youtube.com/watch?v=byhL45bAjII

https://www.youtube.com/watch?v=cElT0CNjzrg

http://www.tvn24.pl/katowice,51/wegierska-gorka-zawody-najlepszych-furmanow,615239.html

Zawody w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Wójta Gminy Węgierska Górka i Proboszcza Parafii w Ciścu

Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik, Proboszcz Parafii w Ciścu oraz Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka serdecznie zapraszają do udziału w Zawodach w Narciarstwie Alpejskim. Zawody odbędą się w sobotę 27 lutego 2016r. na wyciągu Za Groniem w Ciścu. Zgłoszenia będą przyjmowane od godziny 9:00 do 10:30. Start zaplanowano na godzinę 11:00.

narciarstwo-alpejskie

Gwiazdy XXIII Dni Gminy Węgierska Górka

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 5-7.08.2016 odbędą się Dni Gminy Węgierska Górka,  a ich gwiazdami będą:

Beata Kozidrak z zespołem BAJM oraz Zespół HAPPYSAD.