O mnie

DO MIESZKAŃCÓW

Zapraszam Państwa do odwiedzania mojej strony internetowej, na której zamieszczane będą informacje dotyczące mojej działalności, jak i aktualne wydarzenia z Gminy Węgierska Górka. Strona ta stanowić będzie również miejsce do dialogu z mieszkańcami i  dyskusji związanych z najważniejszymi sprawami naszej gminy. Każdy mieszkaniec za pośrednictwem tego serwisu będzie mógł uzyskać informacje w zakresie najważniejszych spraw związanych z Gminą Węgierska Górka.

Z tego miejsca pragnę z całego serca podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Węgierska Górka za wkład pracy, jaki wnosicie w rozwój społeczno – gospodarczy, kulturalny i oświatowy Gminy. Wasze aktywne wsparcie inicjatyw gminnych przyczynia się do tego, że nasze sołectwa są coraz piękniejsze i zasobniejsze. Nawet najwybitniejsza jednostka nie jest w stanie sama zrealizować koniecznych dla rozkwitu Gminy przedsięwzięć bez poparcia mieszkańców.

Szacunek dla drugiego człowieka, serdeczność, gościnność i przedsiębiorczość to cechy, z którymi osobiście poprzez częste kontakty z Wami spotykałem się na każdym kroku.

Za te wartości, pracę i pomoc serdecznie Wam dziękuję. Liczę na stały kontakt osobisty, a przez tą stronę, także internetowy.

O MNIE

Urodzony 02.01.1960 r., zamieszkały w Ciścu, Gmina Węgierska Górka.
Żona Barbara, dwoje dzieci: Bartłomiej, Dominika, wnuczka Julia, wnuk Szymon i Aleksander.
Działacz  społeczny i gospodarczy, wrażliwy na krzywdę i potrzeby ludzkie. Inicjator i budowniczy ważnych inwestycji w Gminie Węgierska Górka.
Zainteresowania społeczno – ekonomiczne, literatura, narciarstwo, turystyka piesza.

WYKSZTAŁCENIE

Magister ekonomii.  Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada uprawnienia z zakresu reprezentowania spółek Skarbu Państwa w radach nadzorczych. Ukończone studia podyplomowe w zakresie:  giełd towarowych,  zarządzanie i organizacja w jednostkach samorządowych i podległych,  zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

1990 r. – tytuł magistra ekonomii uzyskany na Wydziale Nauk Społeczno-Ekonomicznych Akademii Nauk Społecznych w Warszawie
1997 r. – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, studia podyplomowe – Giełdy Towarowe
2002 r. – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, studia podyplomowe – Zarządzanie i Organizacja w Jednostkach Samorządowych i Podległych

2005 r. – Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, studia podyplomowe – Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

– Kombinat Metalurgiczny „Huta Katowice” – maszynista spalinowych pojazdów trakcyjnych

– Związek Młodzieży Wiejskiej – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związków Młodzieży Wiejskiej w Bielsku Białej

– Zakłady Piwowarskie w Żywcu – maszynista spalinowych pojazdów trakcyjnych

– Zespoły Usługowo Wytwórcze „Agrotechnika” Warszawa – pełnomocnik ds. organizacyjnych

– „Telas” Spółka z o.o. Warszawa – dyrektor oddziału w Bielsku-Białej

– Firma Produkcyjno-Handlowa „Tyrlik” –właściciel

– Urząd Gminy Węgierska Górka – Wójt Gminy

WAŻNIEJSZE ZADANIA GOSPODARCZE ZREALIZOWANE NA TERENIE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA:

I. W zakresie ochrony środowiska

1. Wprowadzono i udoskonalono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w sołectwach.

2. Zwodociągowano Gminę Węgierska Górka.

3. Wybudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków.

4. Wybudowano  kanalizację sanitarną.

II. W zakresie poprawy infrastruktury

1.  Modernizacja i remont dróg gminnych, trwa przebudowa mostów gminnych.

2. Wybudowano Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierskiej Górce oraz zmodernizowano i rozbudowano remizy OSP w Ciścu, Cięcinie i Żabnicy.

3. Utworzono Gminne Centrum Informacji OPG.

4. Zakupiono  i zmodernizowano budynek Ośrodka Zdrowia w Węgierskiej Górce.

5. Wybudowano przekaźnik telewizyjny.

6. Rozwiązano problemy związane z telefonizacją gminy.

7. Trwają prace związane z uruchomieniem monitoringu wizyjnego w Gminie Węgierska Górka.

III. W zakresie Oświaty, Kultury, Turystyki i Opieki Społecznej

1.  Wybudowano hale sportowe w Cięcinie, Ciścu i Żabnicy.

2.  Zakończono budowę Hali Sportowej w Węgierskiej Górce.

3. Rozbudowano  i zmodernizowano szkoły i przedszkola w Węgierskiej Górce, Żabnicy, Ciścu i Cięcinie.

4. Wyposażono placówki oświatowe w pracownie komputerowe.

5. Zakupiono Ośrodek Sportowy w Węgierskiej Górce, zmodernizowano płytę boiska i wybudowano trybuny dla kibiców.

6. Zmodernizowano i odbudowano obiekty sportowe oraz boiska w Cięcinie i Żabnicy.

7. Wybudowano obiekty sportowe wraz z zapleczem socjalnym w Ciścu.

8. Zorganizowano i wyposażono place zabaw dla dzieci.

9. Utworzono 11 mieszkań socjalnych.

10. Wybudowano „bulwary rzeki Soły”. Trwa kontynuacja rozbudowy ścieżek pieszo-rowerowych przebiegających przez teren Gminy Węgierska Górka.

IV. Wprowadzono do realizacji

1. Droga DK1.

2. Ogłoszono przetarg na budowę drogi ekspresowej S1.

3. Projektowanie drogi powiatowej DP-1434 Węgierska Górka – Żabnica.

4. Przebudowa mostu „U Drożdżów” w ciągu drogi powiatowej DP 1436.

NAJWAŻNIEJSZE WYRÓŻNIENIA:

1. Za rozbudowę infrastruktury komunalnej i ekologicznej  nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

2. Piotr Tyrlik za osiągnięcia społeczno – gospodarcze  został „Wójtem Roku 2003″.

3. Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi.