Powódź w Gminie Węgierska Górka

Zobacz również...

5 komentarzy

 1. error pisze:

  Pytanie
  co gmina robi w celu poprawy stanu brzegów rzeki Soły po ostatnich powodziach.

 2. admin pisze:

  Po ostatniej powodzi stan koryt rzek i potoków/Soły, Żabniczki, Cięcinki , Lorańca/ jest katastrofalny.Niemniej jednak dzialania Gminy w tym zakresie ze względów prawnych są ograniczone.Gmina podobnie jak każdy mieszkaniec /osoba fizyczna/ aby wejść w koryto rzeki czy potoku musi posiadać stosowne zezwolenia zarządcy cieku wodnigo , którym w tym przypadku jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie /w Żywcu zlokalizowany jest inspektorat/ , również ustawa o finansach publicznych zabrania finansowania przez gmine zadań /cieków wodnych /,które nie są jej własnością.W zwiazku z powyższym nie pozostaje nam nic innego jak tylko monitować , pisać , prosić czy straszyć zarządcę , którym jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie aby niezwłocznie przystąpił do udrożnienia i regulacji w/w cieków wodnych.O sytuacji powodziowej w tym stanie koryt rzek i potoków na bieżąco w trakcie akcji powodziowej informujemy Sztab Zarządzania Kryzysowego. Osobiście w dniu 3.09.2010. odbyłem rozmowę z Dyrekyorami RZGW z Krakowa i Żywca,którym przedstawiłem trudna sytuację popowodziową na terenie naszej gminy , dyrektorzy obiecali pomoc.W dniu 6.09.2010r. odbyło się kolejne spotkanie na którym określono najbardziej niebezpieczne odcinki cieków do udrożnienia.Ponadto zostały skierowane stosowne pisma i petycje do RZGW, Ministra Środowiska,posłów i prokuratury.Proszę również tą drogą o pomoc mieszkańców, każde wasze pismo w tym zakresie wzmacnia moje i gminy stanowisko w tym względzie.

 3. Lukas pisze:

  Tak ma pan racje panie Admin. i na pewno nie jeden mieszkaniec W-G takie pytanie sobie zadaje i ilu jet takich odważnych co by mogło o to walczyć. Może jak przyjdzie jeszcze większa woda to wyciągną wnioski. Ale przydałoby się zrobić to już teraz a nie odkładać tak ważnej sprawy na później.

 4. error pisze:

  Panie Wójcie to jak to jest, że ujście Żabniczki można robić a np. brzegi Soły na wysokości ul. Kamiennej, Słonecznej czy podmyty filar mostu na Granicznej NIE.

 5. admin pisze:

  Zadaniem własnym Gminy jest budowa ,utrzymanie w tym i zabezpieczanie obiektów infrastruktury komunalnej . Infrastrukturą komunalną sa obiekty należące do gminy takie jak drogi gminne , wały , deptaki, mosty gminne czy kładki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *