Daily Archive: 5 listopada, 2023

0

Pierwsze Regionalne Dni Ciśca za nami!

Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich z Ciśca Dużego wczoraj odbyły się I Regionalne Dni Ciśca. To wydarzenie stanowi piękny wyraz szacunku wobec lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz miejscowego bogactwa artystycznego. Gości powitali Ewa Kąkol i...